Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy

Projekt  Řešitelé  Publikace   Workshop


Články v odborných periodikách


1. Smolík J., Mašková L., Zíková N., Ondráčková L., Ondráček J. Deposition of Suspended Fine Particulate Matter in a Library. Heritage Sci. 2013, 1:7, 1-5. zde

2. Novotný J., Boldan K., Součková M. Průzkum identických inkunábulí dlouhodobě uložených v odlišných podmínkách prostředí. Knihovna 2014, 1, 5-22. zde

3. Mašková L., Smolík J., Vodička P. Characterisation of Particulate Matter in Different Types of Archives. Atmos. Environ. 2015, 107, 217-224. zde

4. Bartl B., Mašková L., Paulusová H., Smolík J., Bartlová L., Vodička P. The Effect of Dust Particles on Cellulose Degradation. Stud. Conserv. 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1179/2047058414Y.0000000158. zde