Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy

Projekt  Řešitelé  Publikace   Workshop


Řešitelé


Hlavní řešitel: Ing. Jiří Smolík, CSc. (Smolik@icpf.cas.cz), Ústav chemických procesů AV ČR

Spoluřešitel: Ing. Magda Součková (Magda.Souckova@nkp.cz), Národní knihovna ČR

Spoluřešitel: Doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič (Michal.Durovic@nacr.cz), Národní archiv