Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy

Projekt  Řešitelé  Publikace   Workshop


Příspěvky na mezinárodních konferencích


1. Mašková L., Smolík J., Ondráček J., Ďurovič M., Součková M. Hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy. Ovzduší 2011, Program a sborník konference, Brno, Czech Republic, 4-6 April 2011, 196-199.

2. Mašková L., Smolík J., Ondráček J., Ondráčková L., López-Aparicio S. Relationship of Indoor and Outdoor PM and Gaseous Pollutants in the National Library in Prague. European Aerosol Conference EAC 2011, Book of Abstracts, Manchester, Great Britain, 4-9 September 2011, 102 (8P53).

3. Smolík J., Mašková L., Zíková N., Ondráček J. Deposition of Aerosol Particles on Filter Surfaces. XII. Konference České aerosolové společnosti, Sborník XII. Výroční konference České aerosolové společnosti, Čejkovice, Czech Republic, 3-4 November 2011, 19-24.

4. Smolík J., Ondráčková L., Mašková L., Ondráček J., Zíková N. Behaviour of Particulate Matter in the Indoor Environment of the National Library in Prague. 10th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments "Standards and Guidelines", Book of Abstracts, London, Great Britain, 17-20 June 2012, 45. zde

5. Smolík J., Mašková L. Methodology of Evaluation of Air Quality Effect on Library and Archival Collections. 10th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments "Standards and Guidelines", Book of Abstracts, London, Great Britain, 17-20 June 2012, 104. zde

6. Vávrová P., Součková M., Lopez-Aparicio S, Smolík J., Mašková L. Monitoring of the Indoor Environment in the National Library of Czech Republic and other Czech Libraries. 10th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments "Standards and Guidelines", Book of Abstracts, London, Great Britain, 17-20 June 2012, 111. zde

7. Smolík J., Mašková L. Transport of Particulate Matter in the Indoor Environment of the National Library in Prague. European Aerosol Confrernce EAC 2012, European Aerosol Conference Handbook, Granada, Spain, 02-07 September 2012, P241 (A-WG06S1P18). zde

8. Mašková L., Smolík J. Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy. Konference konzervátorů-restaurátorů, Fórum pro konzervátory-restaurátory, Litoměřice, Czech Republic, 11-13 September 2012, 93-94. zde

9. Mašková L., Smolík J. Kvalita ovzduší ve vnitřním prostředí knihoven a archivů. XIII. Výroční konference České aerosolové společnosti, Sborník, Třeboň, Czech Republic, 25-26 October 2012, 37-38. zde

10. Mašková L., Smolík J. Prach v knihovně. Konference konzervátorů-restaurátorů, Fórum pro konzervátory-restaurátory, Hodonín, Czech Republic, 10-12 September 2013, 77-79. zde

11. Mašková L., Smolík J., Ďurovič M., Bártl B., Součková M. Hodnocení vlivu ovzduší na knihovní a archívní fondy. Konferencie CSTI 2013 Conservation Science, Technology and Industry, Zborník príspevkov, Bratislava, Slovakia, 20-22 February 2013, 282-285. zde

12. Mašková L., Smolík J. Air Quality in Different Types of Archives. European Aerosol Conference (EAC 2013), Handbook, Prague, Czech Republic, 1-6 September 2013, C142. zde

13. Mašková L., Smolík J., Ondráček J. Kvalita ovzduší v různých typech archivů. XIV. Výroční konference České aerosolové společnosti, Proceedings, Nový Smokovec, High Tatras, Slovakia, 23-25 October 2013, 67-68. zde

14. Ondráček J., Mašková L., Smolík J. Basamatikum - Combined Wide Size Range Aerosol Spectromeeter. XIV. Výroční konference České aerosolové společnosti, Proceedings, Nový Smokovec, High Tatras, Slovakia, 23-25 October 2013, 91-94. zde

15. Smolík J., Mašková L. Advanced Monitoring of Indoor Air Quality in Libraries and Archives. (Eng) 6th International Congress on Science and Technology for the Safeguard of Curtural Heritage in the Mediterranean Basin, Abstracts, Athens, Greece, 22-25 October 2013, 209. zde

12. Mašková L., Smolík J., Vodička P. Characterization of Particulate Matter in Different Archives. 15th Annual Conference of the Czech Aerosol Society, Proceedings of 15th Annual Conference of the Czech Aerosol Society, Valtice, Czech Republic, 30-31 October 2014, 65-66. zde

13. Benešová M. Testování účinnosti běžných způsobů mechanického čištění papíru. Fórum pro konzervátory-restaurátory, Ústí nad Labem, Czech Republic, 9-11 September 2014, 50-55.

14. Smolík J., Mašková L., Ondráček J., Ďurovič M., Součková M. Methodology of Evaluation of Air Quality Effect on Library and Archival Collections. 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Programme and Abstract book, Prague, Czech Republic, 13-16 April 2014, 23. zde

15. Mašková L., Smolík J., Ondráček J. Ventilation Rate in the Indoor Environment of Different Types of Archives. 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Programme and Abstract book, Prague, Czech Republic, 13-16 April 2014, 24. zde

16. Mašková L., Smolík J., Ondráček J. Relationship between Indoor and Outdoor Concentration of Aerosol Particles in Different Types of Archives. 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Programme and Abstract book, Prague, Czech Republic, 13-16 April 2014, 25. zde

17. Smolík J., Mašková L., Ondráček J., Vodička P. Chemical Composition of Indoor Particulate Matter. 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Programme and Abstract book, Prague, Czech Republic, 13-16 April 2014, 26. zde

18. Bacílková B., Ďurovič M., Mašková L., Smolík J. Assessment of Airborne Biocontaminants. 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Programme and Abstract book, Prague, Czech Republic, 13-16 April 2014, 27. zde

19. Vichi F., Frattoni M., Imperiali A., Mašková L., Smolík J. Assessment of Air Quality by Diffusive Sampling at Two Czech Archives. 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Programme and Abstract book, Prague, Czech Republic, 13-16 April 2014, 28. zde

20. Ondráček J., Mašková L., Smolík J. Basamatikum - Aerosol Spectrometer for Wilde Size Range Indoor/Outdoor Measurements. 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Programme and Abstract book, Prague, Czech Republic, 13-16 April 2014, 30. zde

21. Grossmannová H., Mašková L., Ondráček J., Smolík J. Basamatikum - Aerosol Spectrometer Tested by the End Users in the Technical Museum in Brno. 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Programme and Abstract book, Prague, Czech Republic, 13-16 April 2014, 31.

22. Součková M., Novotný J., Boldan K. Comparing of Identical Incunabula Stored in Depositories with Different Quality of Air. 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Programme and Abstract book, Prague, Czech Republic, 13-16 April 2014, 34.

23. Benešová M., Součková M., Dřevíkovská J. Application of Dust Particles on Model Samples of Paper and Testing Efficiency of Mechanical Cleaning. 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Programme and Abstract book, Prague, Czech Republic, 13-16 April 2014, 35.

24. Bartl B., Paulusová H., Mašková L., Bartlová L., Smolík J. The Effect of Dust Particles on Cellulose Degradation. 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Programme and Abstract book, Prague, Czech Republic, 13-16 April 2014, 50. zde

25. Součková M., Vávrová P., Dřevíkovská J., Paulusová H., Bartl B. Effects of Aerosol Particles on Library and Archive Materials. 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Programme and Abstract book, Prague, Czech Republic, 13-16 April 2014, 31.

26. Součková M., Novotný J., Boladan K. Research of Identical Incunabula on a Long-Term Basis Deposit in Different Environmental Conditions. 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Programme and Abstract book, Prague, Czech Republic, 13-16 April 2014, 77.

27. Součková M., Mašková L., Smolík J. Effects of Aerosol Particles on Collagen Materials. 3rd International Seminar and Workshop on Emerging Technology and Innovation for Cultural Heritage Advanced Technology for Diagnosis, Preservation and Management of Historical and Archaeological Parchment, Leather and Textile Artefacts, Book of Abstracts, Sibiu, Romania, 15-18 October 2014, 33-35. zde

28. Mašková L., Bartl B., Smolík J., Vodička P. The Effect of Indoor Particles on Cellulose Degradation. XVI. Výroční konference České aerosolové společnosti, Proceedings of 16th Annual Conference of the Czech Aerosol Society, želiv, Czech Republic, 22-23 October 2015, 49-50.

29. Mašková L., Smolík J., Ondráček J., Součková M., Paulusová H., Bartl B., Benešová M., Ďurovič M. Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy. Konference konzervátorů-restaurátorů, Fórum pro konzervátory-restaurátory, Plzeň, Czech Republic, 8-10 September 2015, 145-147. zde

30. Součková M., Paulusová H. Zlepšení kvality vnitřního ovzduší knihoven a archivů. Konference konzervátorů-restaurátorů, Fórum pro konzervátory-restaurátory, Plzeň, Czech Republic, 8-10 September 2015, 136-140.

31. Mašková L., Smolík J., Součková M., Vávrová P., Paulusová H., Bartl B., Ďurovič M. Monitoring of Indoor Air Quality in Different Types of Repositories and Archives. 1st International Conference Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology, Book of Abstracts, London, Great Britain, 14-15 July 2015, P40 70.

32. Součková M., Mašková L., Smolík J. Effects of Dust Particles on Parchment and Vegetable Tanned Leather. 1st International Conference Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology, Book of Abstracts, London, Great Britain, 14-15 July 2015, P63, 93.