Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy

Projekt  Řešitelé  Publikace   Workshop


Publikace


Výsledky aplikovaného výzkumu

Články v odborných periodikách

Příspěvky na mezinárodních konferencích