Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy

Projekt  Řešitelé  Publikace   Workshop


Výsledky aplikovaného výzkumu


G - funkční vzorek
- Ondráček J., Mašková L., Smolík J. Funkční vzorek aerosolového spektrometru Basamatikum. Ústav chemických procesů AV ČR, 2015, 60 str.

N - certifikovaná metodika
- Benešová M., Mašková L. Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru. Národní knihovna ČR a Ústav chemických procesů AV ČR, osvědčení 37/2015, 2015, 24 str. zde
- Mašková L., Smolík J., Ondráček J. Metodika hodnocení zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi. Ústav chemických procesů AV ČR, osvědčení 68/2015, 2015, 33 str. zde

N - památkový postup
- Součková M., Vávrová P., Novotný J., Dřevíkovská J., Paulusová H., Bartl B., Bartlová L., Bacílková B., Straka R., Ďurovič M., Mašková L., Smolík J. Památkový postup „Zlepšení kvality vnitřního ovzduší knihoven a archivů s cílem významně omezit degradaci knihovních a archivních materiálů“. Národní knihovna ČR, Národní archiv, Ústav chemických procesů AV ČR, 2015, 40 str. zde