Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy

Projekt  Řešitelé  Publikace   Workshop


Workshop

Workshop projektu se konal

24. listopadu 2015 v Národním technickém muzeu

Sborník je k dispozici zde


Program

9:00-9:30 Registrace účastníků
9:30 Zahájení workshopu (J. Smolík)
- Metodika hodnocení zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi (L. Mašková, J. Smolík, J. Ondráček)
- Mikrobiální kontaminace prostředí vybraných archivních a knihovních depozitářů (B. Bacílková)
- Monitoring plynného znečištění archivních depozitářů pomocí AAF kupónů (M. Ďurovič, R. Straka)
- Průzkum identických tisků z 18. století dlouhodobě uložených ve třech lokalitách: nedestruktivní měření fyzikálně-chemických vlastností papíru (J. Novotný, M. Součková, K. Boldan)
11:00-11:30 Přestávka
- Vliv rozdílných podmínek uložení na vlastnosti knihovních materiálů (M. Součková, P. Vávrová)
- Vliv prachových částic na degradaci celulózy (B. Bartl, L. Mašková, H. Paulusová, J. Smolík, L. Bartlová, P. Vodička)
- Vliv prachu na vlastnosti kolagenních materiálů (M. Součková)
- Účinnost jednotlivých metod mechanického čištění papíru a jejich vliv na degradaci celulózy (M. Benešová)
- Vliv konstrukce ochranných obalů na jejich prachotěsnost (B. Bartl, L. Bartlová, H. Paulusová)
13:00 Zakončení workshopu


>